Dzień Walki z OtyłościąGaleriaDnia 19 grudnia w naszej szkole zorganizowany został Dzień Walki z Otyłością. W tym dniu odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia.
Miała ona na celu:
- mobilizowanie uczniów do działań wspomagających zdrowy styl życia,
- uświadomienie uczniom chorób związanych z nieprzestrzeganiem prawidłowej diety i skutkach z tym związanych,
- nabycie umiejętności obliczania przez uczniów BMI celem poprawy stanu zdrowia,
- uświadomienie zagrożeń wynikających z chorób układu krążenia, pokarmowego i chorób cywilizacyjnych wskutek niewłaściwej diety,
- pomocy w przygotowaniu diety dla dzieci wspomagającej naukę w szkole i poprawiającej efekty w uczeniu się,
- nabycie umiejętności myślenia przez uczniów w kategoriach prozdrowotnych.
Wyznaczeni uczniowie kl. 7 i 8 mierzyli i ważyli zainteresowanych uczniów. Obliczali wspólnie z nimi – BMI, informując ich o odchyleniach od normy. Dokonywali pomiaru ciśnienia krwi, celem sprawdzenia jego prawidłowości.

W akcję promującą zdrowy styl życia włączyli się rodzice uczniów kl.IVb, którzy przygotowali bufet oparty na prozdrowotnych składnikach pokarmowych wspierających prawidłowe i zdrowe odżywianie.