mawi

W związku z nowymi zasadami organizacji pracy w Placówkach Oświatowych, jako firma współpracująca, chcielibyśmy przedstawić Państwu zasady, na których nasza obecność na terenie placówki będzie bezpieczna dla osób znajdujących się wewnątrz. Obecność przedstawiciela lub fotografa Mawi Foto Sp. z o.o. będzie się ograniczała wyłącznie do niezbędnych działań zgodnych z wcześniejszymi ustaleniami i podpisaną umową. Każdy pracownik Mawi Foto Sp. z o.o. jest przeszkolony w zakresie ochrony przeciw zakażeniu COVID19. Będzie posiadał aktualne osobiste dane w zakresie spełnienia obecnych warunków epidemicznych. Ponad to, podczas pobytu w placówce oświatowej, będzie miał niezbędne środki ochrony. Zbliżanie do dzieci i personelu ma być utrzymane w zachowaniu dystansu min. 1,5 metra. Fotograf powinien mieć wyznaczone miejsce do pracy /fotografowanie/przez dyrektora placówki. Na miejscu pojedyncze klasy/grupy, będą fotografowane z zachowaniem ustalonego dystansu.

Oferta szkolna 2021/2022 - kl. 1-8

Z poważaniem
Zarząd Mawi Foto

 

22 września uczniowie naszej szkoły przyjechali na zajęcia rowerami. W ten sposób dołączyli do międzynarodowej kampanii proekologicznej. Tego dnia uczniowie klasy 6a i 6b wraz w wychowawcami i opiekunami pojechali na wycieczkę rowerową, której celem była aktywność fizyczna, relaks oraz reintegracja zespołów klasowych. Wychowankowie pod eskortą policji pojechali na pole golfowe Sand Volley w Pasłęku. Podczas trzygodzinnej zabawy dzieci poznawały tajniki gry w golfa i próbowali swoich sił, ćwicząc ustawienie, trzymanie kija i pierwsze uderzenia. Następnie posiliły się kiełbaskami z gilla i w znakomitej kondycji oraz świetnych humorach wróciły do szkoły.

Elbląski Park Bażantarnia 22 września 2021r był gospodarzem Sztafetowych Biegów Przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu elbląskiego. Na starcie stawiły się zespoły dziewcząt i chłopców rocznik 2007-2008 z 12 szkół. Każda sztafeta składała się z 6 zawodników i miała do pokonania dystans 6x800 m. Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze drużyny, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Dziewczęta zajęły – 1 miejsce, natomiast chłopcy – 3 miejsce.

Skład dziewcząt:                                                                 Skład chłopców:
1. Julia Nadziejko – kl.7c                                                     1. Tomasz Słowiński - kl.7a
2. Oliwia Gromala - kl.7c                                                     2. Dawid Jasek - kl.7a
3. Wiktoria Rucińska - kl.7c                                                 3. Bartłomiej Olejniczak – kl.7a
4. Oliwia Oleszczuk – kl.8a                                                 4. Przemysław Wiczyński – kl.7c
5. Monika Żukowska - kl.7b                                                 5. Michał Hulanicki - kl.7c
6. Dominika Juchniewicz - kl.7b                                           6. Igor Jasek - kl. 8c
7. Zuzanna Stryjewska – kl.7b
Gratulujemy wyników.
N-le wychowania fizycznego

Sprzątanie ŚwiataGaleria

 

„Myślę, więc nie śmiecę” to hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Akcja, która zainicjowana została w Australii, odbyła się w Polsce już po raz 28. W Szkole Podstawowej nr 2 wzięli w niej udział uczniowie klas siódmych i ósmych. W poniedziałek, 20 września, pod opieką koordynatorów akcji: pani Doroty Andrzejewicz i pani Ewy Sidor, zaopatrzeni w rękawiczki i worki na śmieci dostarczone z Urzędu Miasta i Gminy w Pasłęku, wyruszyli aby zebrać śmieci z terenu wokół szkoły i terenów przylegających do niej. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do oczyszczania wyznaczonych rewirów. Zebrali blisko 30 worków śmieci. Wrócili do szkoły zmęczeni, ale z poczuciem dobrze wykonanej, pożytecznej pracy.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:

- mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno
- obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
- obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się
- z pobytu stałego w Polsce,
- osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.


Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.
Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych. Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je
tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyk publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza?

Wejdź na stronę spis.gov.pl i bąź na bieżąco.