9 czerwca trzy klasy ósme udały się do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Wyjście zorganizowano w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Podczas pobytu w w/w placówce uczniowie wzięli udział w konkursach i zabawach związanych z tematyką dostępnych tam kierunków kształcenia. Dzięki tego rodzaju aktywności mogli poznać bogatą ofertą odwiedzonej szkoły oraz pogłębić wiedzę na temat m.in. ekonomii, agrobiznesu czy gastronomi.

Zajęcia, w których uczniowie naszej szkoły wzięli udział były doskonałą okazją do ukazania im możliwych perspektyw na przyszłość. Zabawa była udana. Do szkoły wróciliśmy z pucharami i nagrodami za udział w konkurencjach.
Anna Dyjach