Jubileusz szkołyGaleria20 października świętowaliśmy Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku. Był to dla nas szczególny dzień, czas, w którym w symboliczny sposób przenieśliśmy się do chwili powstania naszej szkoły. Cieszymy się bardzo, że tak ważne dla nas wydarzenie swą obecnością uświetnili: minister Andrzej Śliwka - podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Burmistrz Pasłęka Pan Wiesław Śniecikowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Pan Marian Matuszczak, Starosta Powiatu Elbląskiego Pan Maciej Romanowski, wiceburmistrz Pan Marek Sarnowski, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji oświatowych, służb mundurowych, działacze stowarzyszeń i związków zawodowych, emeryci oraz liczni absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku.
Obchody jubileuszu rozpoczęliśmy od posadzenia drzewka przed pomnikiem patrona, Władysława Broniewskiego i przecięcia wstęgi na ławeczce upamiętniającej tę wyjątkową rocznicę. Następnie, już w auli, głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Cieklińska, dzięki której wspomnienia związane z historią szkoły na nowo odżyły w pamięci zebranych. W pięknych słowach usłyszeliśmy o początkach szkoły, przypomnieliśmy sobie losy ludzi z nią związanych, ich sukcesy i zmagania, dzięki którym my dzisiaj możemy być częścią wyjątkowego miejsca, tak mocno wpisującego się w historię naszego miasta.

Rok 1963, czas powstania placówki, jednej z pierwszych wybudowanych z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego, stał się przez chwilę realną częścią przeżyć kilku pokoleń zebranych w szkolnej auli gości także dzięki, m.in. wystąpieniu Pana Juliana Baka, jednego z pierwszych nauczycieli placówki oraz wspomnieniom absolwentów szkoły.
Na wyjątkowość naszej szkoły wpływ mieli niezwykli ludzie: pierwsi dyrektorzy Pan Romuald Gorbaczewski i Pan Bogusław Stankiewicz. Także Pani Grażyna Lewandowska, pełniąca funkcję dyrektora w latach 2007 - 2021, w której imieniu list gratulacyjny odczytała wicedyrektor Pani Anetta Daszkowska.
Losy naszej “Dwójki” ukazali również uczniowie w przygotowanej przez nich części artystycznej pod kierunkiem Pani Danuty Szczesnej. Nasi młodzi artyści w humorystycznych scenkach przenieśli nas, m.in. do czasów dyscypliny, ukazując zwyczaje szkoły, przedsięwzięcia jakim była dobudowa szkolnej stołówki z oddziałami przedszkolnymi oraz trudnego okresu w życiu nas wszystkich – pandemii. Zwieńczeniem przedstawienia stała się prezentacja multimedialna przygotowana przez Panią Marzenę Szymańską, ukazująca najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, kadrę obecnych pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły.
Zmagania młodych artystów uświetnił występ szkolnego zespołu wokalnego pod kierunkiem Pani Iwony Matukiewicz oraz piosenka zaśpiewana przez najmłodszych - przedszkolaków.
W organizację tak ważnego przedsięwzięcia włączyli się również absolwenci. Ewa i Sandra odśpiewały dawny hymn szkoły oraz przygotowane przez siebie utwory. Amelia Szczesna zaprezentowała przepiękny układ tańca nowoczesnego. Działający w minionych latach, pod kierunkiem Pani Katarzyny Czarneckiej, zespół muzyczny “The Moon” w składzie: Amelia Szczesna, Szymon Malczewski Bartosz Deroszewski, zagrał utwory znanych polskich i zagranicznych artystów.
Po części oficjalnej nadszedł czas na zwiedzanie. Goście mieli szansę obejrzeć wystawy fotograficzne oraz wziąć udział w “Turnieju wiedzy o szkole”. W godzinach popołudniowych można było posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu formacji Knitter’s Band w koncercie "Jak za dawnych lat", którego członkiem jest nasz absolwent Stanisław Żylis, a także odwiedzić kącik kawowy, gdzie nie zabrakło słodkości przygotowanych przez rodziców, naszych wychowanków oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo.

Ilona Potrapeluk