Szanowni Państwo,

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalone zostały dla naszej szkoły następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

  1. 15.10.2021 r.
  2. 12.11.2021 r.
  3. 07.01.2022 r.
  4. 02.05.2022 r.
  5. 24, 25, 26.05.2022 r.
  6. 17.06.2022 r.

Szkoła w w/wym. dniach zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, jeżeli rodzice zgłoszą taką potrzebę., natomiast nie organizuje dowozów dzieci.

Przepisy dot. dni wolnych od zajęć dydaktycznych nie dotyczą oddziałów przedszkolnych. Przedszkole pracuje w tym czasie w formie dyżurów.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Cieklińska